Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego/e-sklepu BOHOart.

§ 1 Wyjaśnienie pojęć

 1. Sprzedawca : firma Bartłomiej Piekarski, z siedzibą w Opolu, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16 lok. 408, 45-011 Opole.
 2. Informacje o firmie: właścicielem prawnym e-sklepu BOHOart jest firma jednoosobowa: Bartłomiej Piekarski, z siedzibą w Opolu, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16 lok. 408,
  45-011 Opole. NIP: 6391926494 REGON: 243330427. Adres poczty e-mail: kontakt@bohoart.com.pl . Adres dla reklamacji: Joanna Różycka BOHOart ul. Koszyka 31/22, 45-720 Opole.
 3. E-sklep – sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym bohoart.com.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie BOHOart.
 5. Newsletter – materiały informacyjne i reklamowe, przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 nr 1219), przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 8 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, nr 1000).

§ 2 Dane osobowe i bezpieczeństwo

 1. Firma Bartłomiej Piekarski jest administratorem danych osobowych klientów.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane  do celów realizacji zamówień i zakupów, a także do celów marketingowych, np. informacji o promocjach oraz nowych produktach w zakresie oferty sklepu internetowego BOHOart.
 3. Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerze sklepu i nie są udostępniane żadnym zewnętrznym firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią płatności w systemie Przelewy24, gdzie dane udostępniane są na potrzeby autoryzacji płatności lub zwrotu oraz przy realizacji przesyłki, gdzie dane klientów udostępniane są firmie Inpost.
 4. W każdym momencie klient może zrezygnować z przesyłania newslettera poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail “rezygnuję”.

§ 3 Asortyment

 1. E-sklep BOHOart oferuje sprzedaż gotowych wyrobów rękodzielniczych, biżuterii artystycznej oraz orgonitów, jak również realizację indywidualnych zamówień. Wyroby projektowane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom zgodnie z przepisem art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U 2017, nr 673 t.j.).
 2. Wszystkie towary oferowane w e-sklepie BOHOart są własnością firmy Bartłomiej Piekarski i wszelkie prawa do ich publikowania w formie plików graficznych oraz powielania bez zgody właściciela są zastrzeżone. Jedyną dopuszczalną formą publikacji i udostępniania oferty jest udostępnianie linków ze strony sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów bez wad, zgodnych ze zdjęciami zaprezentowanymi w e-sklepie.
 4. Dostępny asortyment e-sklepu to:
 • Orgonity
 • Biżuteria artystyczna
 • Dekoracje w stylu BOHO

§ 4 Sposób realizacji zakupów

Wszystkie towary na stronie są dostępne do sprzedaży i szczegółowo opisane. Wyroby tworzone na indywidualne zamówienie wymagają pisemnego, e-mailowego kontaktu w celu ustalenia szczegółów oraz wyceny usługi.

§ 5 Zakup

 1. Po wybraniu opcji “Kupuję” towar przechodzi do “koszyka” – można  wtedy kontynuować zakupy lub sfinalizować zakup.
 2. Aby dokonać zakupu, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz, podając następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) dane adresowe do wysyłki,
  d) numer telefonu.
 3. Przy składaniu zamówienia klient musi oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.
 4. Następnie klient wybiera sposób płatności zamówienia – może to zrobić poprzez przelew tradycyjny lub inny system płatności (Przelewy24).
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail wysłane zostaje potwierdzenie zamówienia, jednoznaczne z obowiązkiem zakupu.
 6. Wszystkie ceny w e-sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność zakupionych rzeczy i wydać mu je, a nabywca zobowiązuje się rzecz/y odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną wskazaną w trakcie finalizacji zamówienia w sekcji “podsumowanie zamówienia”.

§ 6 Zamówienia i czas realizacji

 1. Przy składaniu zamówień indywidualnych należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@bohoart.com.pl, opisując w niej szczegóły zamówienia. Na podstawie określonych przez Klienta parametrów wyrobu, otrzymuje on wycenę produktu oraz zostaje poinformowany o czasie realizacji zamówienia. Po zatwierdzeniu kwoty przez Klienta na jego maila zostają wysłane dane do przelewu. Zamówienia indywidualne należy opłacić z góry. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania kwoty na koncie bankowym Sprzedającego.
 2. Termin dostawy dostępnego w sprzedaży towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia przesyłki i może zająć do 3 dni roboczych.

Sprzedawca informuje, że wszystkie ceny w e-sklepie BOHOart są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do ceny końcowej zakupów doliczana jest kwota przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

§ 7 Płatność i dostawa

 1. W składanym zamówieniu Klient dokonuje wyboru formy płatności. W e-sklepie honorowane są następujące formy płatności oraz opcje dostawy:

Karty płatnicze:

 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. MasterCard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro
 6. Paczkomat 11,90 zł
 7. W przypadku przesyłki zagranicznej zamówienie może być dostarczone po uprzednim ustaleniu z Klientem wyboru firmy kurierskiej oraz akceptacji przez niego kosztów przesyłki. Z chwilą wysłania zamówienia, firma Bartłomiej Piekarski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub kradzież zawartości przesyłki.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie zdjęć oraz opisu szkody. Jeśli towar został uszkodzony mechanicznie, reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku jeśli np. z zawieszki oderwał się jakiś element, reklamacja będzie uwzględniona po przesłaniu towaru z załączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem szkody na adres reklamacji. Klient proszony jest również o wcześniejsze powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji pocztą e-mail i przesłanie załączonych zdjęć.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji: do 14 dni od otrzymania wadliwego towaru przez Sprzedającego. W przypadku jeśli wyrób nie będzie możliwy do naprawienia, zostanie on wymieniony na nowy lub Klient otrzyma zwrot pieniędzy.
 3. Jeśli reklamacja towaru została uznana, koszty przesyłki w obie strony pokrywa Sprzedający. Klient wysyłający przedmiot na własny koszt, ma prawo poprosić Sprzedającego o zwrot pieniędzy za przesyłkę. Warunkiem wykonania reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu (paragonem).

§9 Zwroty

 1. W przypadku zwrotu zakupionego wyrobu – w terminie do 14 dni od zakupu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo do zwrotu nie przysługuje, gdy Klient złożył zamówienie i oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Przepis z ustawy: Wykonane usługi Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zwrotu towaru i odstąpienia od umowy, Kupujący płaci za przesyłkę. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Warunkiem dokonania zwrotu jest przesłanie wypełnionego formularza zwrotu(do pobrania) wraz z towarem i dołączonym dowodem zakupu na adres:

Joanna Różycka BOHOart

 1. Koszyka 31/22,
  45-720 Opole.
 2. W formularzu należy wpisać swoje dane: Imię i nazwisko, adres do wysyłki z podaniem kodu, nr telefonu, adres e-mail, data odbioru przesyłki, numer zamówienia, numer konta bankowego, nazwę zwracanego towaru, data i czytelny podpis, oraz ewentualne uwagi.

§10 Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w e-sklepie, a w szczególności wzory biżuterii, zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, nr. 1191 t.j.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie udostępniania linków z produktami e-sklepu w mediach społecznościowych lub e-mailowo. Jakiekolwiek inne udostępniane lub przetwarzanie, kopiowanie grafik i produktów dostępnych w e-sklepie jest zabronione.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Klientów na stronie e-sklepu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
WOEM